• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Prostorno-planska dokumentacija

image

Niže je spisak nekih od značajnijih prostorno-planskih dokumenata:

 • Izmjena dijela Regulacionog plana „Centar grada Bijeljina“,
 • Izmjena dijela Urbanističkog plana grada Bijeljine,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 5“ u okviru Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 5“ u okviru Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela regulacionog plana „Laze“ u Sokocu,
 • Izrada izmjene regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena UP gradskog dijela grada Ugljevika- područje planiranja građevinske parcele kč 1/5, 723/61, 415/10, 415/222, 688/3 ko Ugljevik,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 13“ u okviru Regulacionog plana „Centar grada“ Bijeljina,
 • Izmjena dijela plana parcelacije „Ćilimara“ u Sokocu,
 • Izmjena plana parcelacije u obuhvatu RP „Centar grada“ u Bijljini, sa urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju kružne raskrsnice ulica Meše Selimovića, Račanska, Srpske Dobrovoljačke garde i nova ulica,
 • Izmjena dijela RP „Janja“,
 • Izmjena UP gradskog dijela grada Ugljevika- područje planiranja centralna zona,
 • Izmjena i dopuna UP gradskog dijela grada Ugljevika,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 1“ u okviru RP „Galac“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Pučilska polja“ u Bijeljini,
 • Revizija i izmjena Urbanističkog plana Bijeljine,
 • Urbanistički projekat „Lokacija 7“ u okviru RP „Filip Višnjić“ Bijeljina,
 • Regulacioni plan „Industrijska zona 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela Regulacionog Plana „Kaltinovača“ u Bijeljini,
 • Izmjena i dopuna Regulacionog plana naseljenog mjesta Bratunac,
 • Izmjena RP „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela Prostornog plana opštine Bijeljina na lokaciji „Novo gradsko groblje“ Hase-Brijesnica u Bijeljini,
 • Izrada Plana parcelacije „Novog gradskog groblja“ Hase – Brijesnica u Bijeljini,
 • Izmjena dijela RP „Laze“ u Sokocu,
 • Izmjena dijela RP „Filip Višnjić“ U Bijeljini,
 • Urbanistički projekat „Sportsko-rekreativni centar-fudbalski tereni sa pratećim sadržajima“ na lokaciji MZ „Veljko Lukić“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela RP „Gvozedvići“ u Bijeljini,
 • Plan parcelacije „Sportsko-rekreativni kompleks-hipodrom“ na lokalitetu Hase-Brijesnica u Bijeljini,
 • Regulacioni plan „Ledinci 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Centar grada“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Crno Brdo“ u Sokocu,
 • Izmjena Regulacionog plana „Industrijska zona 3“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Knez ivo od Semberije“ u Bijeljini,
 • Plan parcelacije „Etno selo – Ravna Romanija“,
 • Izmjena dijela regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i dijela industrijske zone Birač-Karakaj,
 • Izmjena regulacionog plana „Centar grada“ Bijeljina,
 • Izmjena dijela plana parcelacije „Hase – Brijesnica“ Bijeljina,
 • Izrada Regulacionog plana „Industrijska zona 2“ u Bijeljini,
 • Izrada Regulacionog plana „Industrijska zona 4“ u Bijeljini,
 • Izrada Izmjene dijela Plana parcelacije „Centar Velike Obarske“ u Bijeljini,
 • Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Krušik-Intergaj“ u Bijeljini,
 • Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „MZ Dašnica“ u Bijeljini,
 • Izrada Prostornog plana Grada Bijeljina,
 • Izrada Urbanističkog plana grada Bijeljina,
 • Izrada Urbanističkog plana Janja.