• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Izrada tehničke dokumentacije

image

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d.o.o. Bijeljina posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave:

 • faza niskogradnje i hidrotehnička faza i za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju:
 • arhitektonska, konstruktivna, dio mašinske faze-oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije, kao i dio elektro faze- instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja, te faza saobraćajne signalizacije, što je uslov za vršenje poslova izrade tehničke dokumentacije.

Služba za projektovanje, reviziju i nadzor vrši izradu tehničke dokumentacije svih nivoa i vrsta (od idejnih projekata, elaborata-tehničkih rješenja, uproštene tehničke dokumentacije u okviru postupka legalizacije, pa do glavnih projekata, za objekte visokogradnje i, niskogradnje, vanjska uređenja i sl.).

Naš tim projektanata uspješno je završio sljedeće, značajnije projekte :

 • Izrada Idejnog projekta izgradnje fekalne i kišne kanalizacije grada Bijeljine za Zone 1, 2, 3, 4, 8 i 10, te Zone 5, 7 i 6 urađene u okviru razvojne faze projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bijeljine –projekat «Orio» koji je Direkcija radila u saradnji sa holandskom firmom DHV kao podkonsultantom kao i glavni projekat kišne i fekalne kanalizacije i rekonstrukcija kanalizacije, saobraćajnica i javne rasvjete-projekat „ORIO“- kao najveći i najznačajniji projekat za građane Bijeljine;
 • Glavni projekat uređenja kanala „Dašnica“ u Bijeljini, sa svim fazama;
 • Glavni projekat za izgradnju doma kulture u D. Zagonima, Bijeljina;
 • Glavni projekat kružne raskrsnice na lokaciji „Garulja“, Bijeljina;
 • Glavni projekat petorazredne škole i vrtića sa vanjskim uređenjem u naselju „Ledinci“, Bijeljina, te izmjenu i dopunu ovog glavnog projekta;
 • Idejni projekat otvorenog igrališta sa tribinama i ogradom uz sr.školu „Ivo Andrić“ u Višegradu;
 • Projekat sanacije škole i fiskulturne sale u OŠ „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini;
 • Projekat sanacije škole i fiskulturne sale u OŠ „Sveti Sava“ u Bijeljini;
 • Idejno rješenje saobraćajnog priključka na Sremsku ulicu;
 • Projekat kapije i ograde oko novog groblja u Bijeljini, zajedno sa dopunom projekta vanjskog uređenja;
 • Glavni projekat fekalne kanalizacije i vodovodne mreže za Industrijsku zonu 2 u Bijeljini;
 • Projekti porodičnih montažnih stambenih objekata u Balatunu ( devet objekata);
 • Projekat uklanjanja objekata Centra za socijalni rad;
 • Projekat za uređenje parking prostora iza robne kuće „Emporium“ u Bijeljini;
 • Projekat rekonstrukcije i proširenja mosta na putu V. Obarska-Gradac („Šovića most“);
 • Projekat za izgadnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta u Ulici Patrijarha Pavla, Bijeljina-konstruktivni i mašinski dio;
 • Projekat izvedenog stanja za dječiji vrtić u Janji-Novo Naselje;
 • Projekat saobraćajnice u „Industrijskoj zoni 2“;
 • Projekat–tehničko rješenje za propuste i proširenje mostova u Srednjoj Čađavici, (2 propusta);
 • Projekat uređenja grobnih polja;
 • Izrada tenderske dokumentacije za objekat Centra za socijalni rad;
 • Projekti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih mostova:
  • rekonstrukcija mosta „Topolovac“ u D. Crnjelovu,
  • izgradnja mosta u mjestu Popovi-„Kućišta“,
  • izgradnja mosta na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, kod skretanja za Novo groblje i
  • putni propust- most u G. Kojčinovcu, potok Janjica;
 • Projekti saobraćajnih priključaka na magistralne puteve;
 • Projekat kružne raskrsnice kod „Bled-a“ u Bijeljini;
 • Procjene potrebnih ulaganja za rekonstrukciju krovova na domovima kulture u V.Obarskoj i Kovačićima, rekonstrukciju novoasvaltiranih ulica nakon poplava u
 • sklopu GSFK-a;
 • Projekti za legalizaciju izvedenih objekata-arhitektonska faza za 14 objekata;
 • Glavni projekat za izgradnju doma kulture u Novim Dvorovima;
 • Elaborat– idejno rješenje za igradnju pješačko-biciklističke staze od raskrsnice ul.Mučenika Romanovih i Komitske do Pavlovića mosta-III faze;
 • Dopuna glavnog projekta za izgradnju objekta Centra za socijalni rad i dnevno zbrinjavanje djece i omladine ometene u fizičkom i psihičkom razvoju;
 • Glavni projekti:
  • dogradnja muzejskog depoa,
  • rekonstrukcije fasade muzeja i
  • izgradnja ograde i nadsrešnice;
 • Idejni i Glavni projekat izmještanja dijela kanala Brijesnica u industrijskoj zoni 2 u Bijeljini;
 • Idejni i Glavni projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Amajlijama (17 stanova);
 • Idejna rješenja:
 • proširenje ul. Ive Andrića,
  • treća traka u ul. Sremska i ul. Kruševačka i
  • priključak kod kružnog toka u Pučilama;
  • Projekat Sanacije mosta na rijeci Janji u Suvom Polju;
 • Projekti izvedenog stanja i Zapisnici o izvršenom vještačenju za više individualnih stambenih objekata;
 • Stručna mišljenja o stanju objekata: „Kod kralja“, zgrade urbanizma, mokrog čvora u zgradi ASG Bijeljina;
 • Glavni projekat za legalizaciju poslovnog objekta u Suvom Polju;
 • Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije objekta Sokolskog doma u Bijeljini;
 • Idejni i Glavni projekat javne garaže u Bijeljini;
 • Projekat uređenja spomen sobe u Bijeljini;
 • Glavni projekat rekonstrukcije Drinske ulice;
 • Glavni projekat za izgradnju treće saobraćajne trake u Donjem Dragaljevcu;
 • Idejni i glavni projekat petorazredne područne škole u Gornjem Magnojeviću;
 • Idejni projekat istočne tribine i igrališta FK Radnik.