• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Referenc liste

image

U okviru Tehničkog sektora JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ obavljaju se poslovi na izradi prostorno-planske dokumentacije – regulacionih planova, zoning planova, urbanističkih projekata, planova parcelacije i urbanističko-tehničkih uslova, te izrada tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje i visokogradnje svih nivoa, elaborata, studija, revizije, nadzora i tehničkih pregleda objekata, kao i davanje raznih stručnih mišljenja i tehničkih rješenja.

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ je kroz veliki broj uspješno izvedenih projekata dokazala svoj kvalitet i opravdala ukazano povjerenje.

Služba za projektovanje, reviziju i nadzor vrši izradu tehničke dokumentacije svih nivoa (idejni projekat, glavni projekat, elaborati-tehnička rješenja, uproštene dokumentacije u okviru postupka legalizacije) i vrsta (visokogradnja, niskogradnja, vanjska uređenja); poslove kontrole tehničke dokumentacije kao i stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Niže je spisak nekih od značajnijih urađenih projekata, završenih revizija i obavljenih nadzora:

 • Izrada Idejnog projekta izgradnje fekalne i kišne kanalizacije grada Bijeljine za Zone 1, 2, 3, 4, 8 i 10, te Zone 5, 7 i 6 urađene u okviru razvojne faze projekta izgradnje kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Bijeljine –projekat «Orio» koji je Direkcija radila u saradnji sa holandskom firmom DHV kao podkonsultantom,
 • Glavni projekat uređenja kanala „Dašnica“ sa svim fazama,
 • Glavni projekat za izgradnju doma kulture u D. Zagonima,
 • Glavni projekat kružne raskrsnice na lokaciji „Garulja“,
 • Glavni projekat petorazredne škole i vrtića sa vanjskim uređenjem u naselju „Ledinci“,
 • Idejni projekat otvorenog igrališta sa tribinama i ogradom uz sr.školu „Ivo Andrić“ u Višegradu,
 • Projekat sanacije škole i fiskulturne sale u OŠ „Knez Ivo od Semberije“,
 • Projekat sanacije škole i fiskulturne sale u OŠ „Sveti Sava“ u Bijeljini,
 • Idejno rješenje saobraćajnog priključka na Sremsku ulicu,
 • Projekat kapije i ograde oko novog groblja, zajedno sa dopunom projekta vanjskog uređenja,
 • Projekat kišne i fekalne kanalizacije i rekonstrukcija kanalizacije, saobraćajnica i javne rasvjete-projekat „ORIO“- kao najveći i najznačajniji projekat za građane Bijeljine,
 • Projekti porodičnih montažnih stambenih objekata u Balatunu ( devet objekata),
 • Projekat uklanjanja objekata Centra za socijalni rad,
 • Projekat za uređenje parking prostora iza robne kuće „Emporium“,
 • Projekat rekonstrukcije i proširenja mosta na putu V. Obarska-Gradac („Šovića most“),
 • Projekat za izgadnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta u Ulici Patrijarha Pavla-konstruktivni i mašinski dio,
 • Projekat izvedenog stanja za dječiji vrtić u Janji-Novo Naselje,
 • Projekat saobraćajnice u „Industrijskoj zoni 2“,
 • Projekat–tehničko rješenje za propuste i proširenje mostova u Srednjoj Čađavici, (2 propusta)
 • Projekat uređenja grobnih polja,
 • Izrada tenderske dokumentacije za objekat Centra za socijalni rad,
 • Projekti za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih mostova:
 • rekonstrukcija mosta „Topolovac“ u D. Crnjelovu,
 • izgradnja mosta u mjestu Popovi-„Kućišta“,
 • izgradnja mosta na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, kod skretanja za Novo groblje,
 • putni propust- most u G. Kojčinovcu, potok Janjica,
 • Projekti saobraćajnih priključaka na magistralne puteve,
 • Projekat kružne raskrsnica kod „Bled-a“.
 • Zapisnici o izvršenom vještačenju za 4 izgrađena objekta,
 • Procjene potrebnih ulaganja za rekonstrukciju krovova na domovima kulture u
 • V.Obarskoj i Kovačićima, rekonstrukciju novoasvaltiranih ulica nakon poplava u
 • sklopu GSFK-a,
 • Projekti za legalizaciju izvedenih objekata-arhitektonska faza za 14 objekata,
 • Glavni projekat za izgradnju doma kulture u Novim Dvorovima,
 • Idejno rješenje višeporodičnog stambenog objekta u Amajlijama,
 • Elaborat– idejno rješenje za igradnju pješačko-biciklističke staze od raskrsnice
 • ul.Mučenika Romanovih i Komitske do Pavlovića mosta-III faze,
 • Dopuna glavnog projekta za izgradnju objekta Centra za socijalni rad i dnevno
 • zbrinjavanje djece i omladine ometene u fizičkom i psihičkom razvoju.
 • Glavni projekti:
 • dogradnja muzejskog depoa,
 • rekonstrukcije fasade muzeja i
 • izgradnja ograde i nadsrešnice,
 • Izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju petorazredne osnovne škole i vrtića u mjesnoj zajednici „Ledinci“ u Bijeljini,
 • Idejni i Glavni projekat izmještanja dijela kanala u industrijskoj zoni 2 u Bijeljini,
 • Idejni i Glavni projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta u Amajlijama (17 stanova),
 • Idejna rješenja:
 • proširenje ul. Ive Andrića,
 • treća traka u ul. Sremska i ul. Kruševačka,
 • priključak kod kružnog toka u Pučilama,
 • Projekat Sanacije mosta na rijeci Janji u Suvom Polju,
 • Projekti izvedenog stanja i Zapisnici o izvršenom vještačenju za više individualnih stambenih objekata,
 • Stručna mišljenja o stanju objekata: „Kod kralja“, zgrade urbanizma, mokrog čvora u zgradi ASG Bijeljina,
 • Glavni projekat za legalizaciju poslovnog objekta u Suvom Polju,
 • Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije objekta Sokolskog doma u Bijeljini,
 • Idejni i Glavni projekat javne garaže,
 • Projekat uređenja spomen sobe,
 • Glavni projekat rekonstrukcije Drinske ulice,
 • Glavni projekat za izgradnju treće saobraćajne trake u Donjem Dragaljevcu,
 • Idejni i glavni projekat petorazredne područne škole u Gornjem Magnojeviću,
 • Idejni projekat istočne tribine i igrališta FK Radnik,
 • Revizija Glavnog projekta ze rekonstrukciju centralnog medicinskog bloka i dogradnju sjevernog krila Univerzitetske bolnice “Klinički centar“ Banja Luka,
 • Kompanija Milojević – projekat saobraćajne priključnice Petrovo,
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a ATC Suvo Polje, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Gojsovac sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Međaši sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka.
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a za miniMSAN Batar sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju SPOK-a Dvorovi – Dijelovi za miniMSAN Ljeskovača sa ugradnjom miniMSAN-a, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizija glavnih projekata za izgradnju privodnog optičkog kabla za miniMSAN-ove Suvo Polje, Modran, Triješnica, Srednja Čađavica, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizija glavnih projekata za izgradnju ŽTS Piperci,Mačkovac štale, investitora Elektro Bijeljina,
 • Revizija glavnog projekta za izgradnju trafostanica Ind.zona 2 sa priključkom, investitora Grad Bijeljina,
 • Revizija glavnog projekta izgradnje kablovskog distributivnog sistema Donji Žabar i Čović polje, investitora Telrad d.o.o. Bijeljina,
 • Revizija više glavnih projekata investitora Alumina Zvornik,
 • Revizija više desetina glavnih projekata benzinskih pumpi,
 • Revizija više glavnih projekata baznih stanica telekom operatera,
 • Revizija glavnih projekata za rekonstrukciju pristupne mreže IPAN-ova: Kriva Bara, Bakračić, Pavlovića put, Piperci 1 i 2, Kovačići, Kovanluci-Amajlije, investitora M:TEL a.d. Banja Luka,
 • Revizije glavnih projekata izgradnje ambulanti porodične medicine Trnjaci, Donji Magnojević, Banjica, investitora grada Bijeljina,
 • Revizija više desetina glavnih projekata i projekata izvedenog stanja za višeporodične stambenih i stabmeno-poslovnih objekata,
 • Nadzor nad izgradnjom škole sa 3 učionice u Novom naselju u Janji,
 • Nadzor nad dogradnjom i nadogradnjom objekta gimnazije “ Filip Višnjić“ u Bijeljini,
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bijeljini.
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Sveti Sava“ u Batkoviću,
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Dvorovi“ u Dvorovima,
 • Nadzor nad izgradnjom montažnih objekata za kolektivno stanovanje, spratnosti P+1 u Janji i Amajlijama kod Bijeljine,
 • Nadzor na rekonstrukciji i adaptaciji školskih objekata, objekata domova kulture, objekata za potrebe opštinske administracije, itd.
 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini (7.250,00 m2-neto).
 • Nadzor nad izvođenjem instalaterskih i ostalih građevinskih radova na objektu Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini (7.250,00 m2-neto).
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na vanjskom uređenju objekta Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini.
 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu devetorazredne škole u naselju „Koviljuše“ u Bijeljini.
 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na višeporodičnom stambeno-poslovnom objektu „Krušik“ u Bijeljini, (četiri lamele, oko 6.500,00 m2),
 • Nadzor nad izvođenjem radova na restauraciji i sanaciji fasada na zgradi opštine Bijeljina,
 • Nadzor na izgradnji gradskog mosta kod MUP-a u Bijeljini,
 • Nadzor na izgradnji Centra za kulturu u Bijeljini, građevinsko zanatski i završni radovi.
 • Nadzor na izgradnji Banjsko-rekreativnog centra „Guber“ Srebrenica, (fabrika vode i objekat kafea „Vidikovac“, samo grubi građevinski radovi.
 • Nadzor nad izgradnjom petorazrednih škola u mjesnim zajednicama Janja, Donja Čađavica, Donji Dragaljevac,
 • Nadzor nad izgradnjom objekta Nove bolnice u Bijeljini, arhitektonsko-građevinski radovi, objekat površine oko 12.500m2.
 • Nadzor nad izgradnjom ambulanti porodične medicine u mjesnim zajednicama: Banjica, Srednji Magnojević, Donja Bukovica, Donji Dragaljevac, Modran,
 • Nadzor nad izgradnjom objekata vezanih za aktivnosti izgradnje novog gradskog groblja: pristupna saobraćajnica za groblje sa mostom, unutrašnje saobraćajnice sa parking prostorom, trafostanica,
 • Nadzor nad izvođenjem radova -kotlarnica i centralno grijanje u OŠ „Stevan Nemanja“ G. Dragaljevac,
 • Nadzor nad izvođenjem radova – individualni stambeni objekat Suljić Sube
 • Nadzor nad izvođenjem radova poboljšanja energetske efikasnosti, rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Svetog Save, Majevičkoj, K.Milice, Njegoševoj,
 • Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i adaptacije bivše galerije u zgradi gradske uprave,
 • Nadzor nad izvođenjem radova -  izmještanje trafo-stanice,
 • Nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija- montažne kuće Balatun,
 • Nadzor nad izvođenjem radova -adaptacija poslovnih prostora u Dvorovima i Suvom Polju,
 • Nadzor nad izvođenjem radova -  uređenje parking prostora iza robne kuće „Emporium“,
 • Nadzor nad izvođenjem radova grijanja u zgradi Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Bijeljina,
 • Nadzor nad izvođenjem priključaka na elektromrežu višeporodičnih objekata u Amajlijama i u Bijeljini u ul. Il. Garašanina i
 • Nadzor na izgradnji Centra za socijalni rad i centra za dnevno zbrinjavanje djece ometene u razvoju –I faza izgradnje.
 • Nadzor na izgradnji Centra za socijalni rad i centra za dnevno zbrinjavanje djece ometene u razvoju –I faza izgradnje,
 • Nadzor na izvođenju instalacija grijanja u objektu Centra za socijalni rad i centra za dnevno zbrinjavanje djece ometene u razvoju –II faza.
 • Nadzor na izgradnji građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektu petorazredne škole sa dj. vrtićem u naselju Ledinci u Bijeljini.
 • Nadzor na izgradnji kanalizacije- implementacija projekta „ORI11BA08I,
 • Nadzor na izvođenju radova na rješavanju problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja 7 stambenih objekata.
 • Nadzor na završetku radova na uređenju enterijera depoa muzeja „Semberija“ u Bijeljini: elektro radovi i radovi grijanja.
 • Nadzor na nastavku radova na izgradnji saobraćajnice u Industrijskoj zoni 2.
 • Nadzor na izvođenju zanatskih radova, VII FAZA, na objektu petorazredne škole i vrtića u naselju „Ledinci“ u Bijeljini.
 • Nadzor na izvođenju I FAZE (grubi građevinski radovi, izvođenje zemljanih i betonskih radova na objektu farme)- Štala za krave sa izmuzištem i nastavnim centrom u Poljoprivrednoj školi.
 • Nadzor na izvođenju radova na izgradnji trafostanice i priključnog dalekovoda u Industrijskoj zoni 2.
 • Nadzor nad izvođenjem kanalizacionog sistema Grada Bijeljina, projekat „ORIO“. Ugovor iz 2017. godine.
 • Nadzor nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova, na objektu petorazredne škole u naselju Ledinci u Bijeljini, faza VIII i faza IX.
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji farme u sklopu poljoprivredne škole u Bijeljini-II faza.

 

U okviru Tehničkog sektora, Odjeljenje za prostorno planiranje i projektovanje obavlja poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije, pripremi analitičko-dokumentacione osnove za izradu prostorno-planske dokumentacije, kao i pripremi i izradi informacija iz ove oblasti, izradi urbanističko-tehničkih uslova i stručnih mišljenja u okviru postupka izdavanja lokacijskih uslova, izradi stručnih mišljenja u postupku legalizacije, pripremi projektnih zadataka i stručnih mišljenja vezanih za oblast prostornog planiranja i projektovanja, izradi projekata objekata visokogradnje te projekata vanjskog uređenja kao i drugih poslova iz svog djelokruga rada, a u skladu sa licencom koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka i to:

 • Licenca za izradu dokumenata prostornog uređenja izrada strateških dokumenata prostornog uređenja.

Odjeljenje za prostorno planiranje i projektovanje je proteklih šest godina izradilo preko tri hiljade urbanističko–tehničkih uslova za izgradnju objekata različitih namjena za druge opštine u neposrednom okruženju i to za: Han Pijesak, Zvornik, Pale, Sokolac, Rogaticu, Osmake, Srebrenicu, Bratunac, Doboj, Ugljevik, Lopare, Donji Žabar, Petrovo, Teslić, Višegrad i dr.

Niže je spisak nekih od značajnijih prostorno-planskih dokumenata:

 • Izmjena dijela Regulacionog plana „Centar grada Bijeljina“,
 • Izmjena dijela Urbanističkog plana grada Bijeljine,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 5“ u okviru Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 5“ u okviru Regulacionog plana „Ledinci 2“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela regulacionog plana „Laze“ u Sokocu,
 • Izrada izmjene regulacionog plana „Dašnica 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena UP gradskog dijela grada Ugljevika- područje planiranja građevinske parcele kč 1/5, 723/61, 415/10, 415/222, 688/3 ko Ugljevik,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 13“ u okviru Regulacionog plana „Centar grada“ Bijeljina,
 • Izmjena dijela plana parcelacije „Ćilimara“ u Sokocu,
 • Izmjena plana parcelacije u obuhvatu RP „Centar grada“ u Bijljini, sa urbanističko-tehničkim uslovima za izgradnju kružne raskrsnice ulica Meše Selimovića, Račanska, Srpske Dobrovoljačke garde i nova ulica,
 • Izmjena dijela RP „Janja“,
 • Izmjena UP gradskog dijela grada Ugljevika- područje planiranja centralna zona,
 • Izmjena i dopuna UP gradskog dijela grada Ugljevika,
 • Urbanistički projekat stambeno-poslovnog bloka „Lokacija 1“ u okviru RP „Galac“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Pučilska polja“ u Bijeljini,
 • Revizija i izmjena Urbanističkog plana Bijeljine,
 • Urbanistički projekat „Lokacija 7“ u okviru RP „Filip Višnjić“ Bijeljina,
 • Regulacioni plan „Industrijska zona 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela Regulacionog Plana „Kaltinovača“ u Bijeljini,
 • Izmjena i dopuna Regulacionog plana naseljenog mjesta Bratunac,
 • Izmjena RP „Knez Ivo od Semberije“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela Prostornog plana opštine Bijeljina na lokaciji „Novo gradsko groblje“ Hase-Brijesnica u Bijeljini,
 • Izrada Plana parcelacije „Novog gradskog groblja“ Hase – Brijesnica u Bijeljini,
 • Izmjena dijela RP „Laze“ u Sokocu,
 • Izmjena dijela RP „Filip Višnjić“ U Bijeljini,
 • Urbanistički projekat „Sportsko-rekreativni centar-fudbalski tereni sa pratećim sadržajima“ na lokaciji MZ „Veljko Lukić“ u Bijeljini,
 • Izmjena dijela RP „Gvozedvići“ u Bijeljini,
 • Plan parcelacije „Sportsko-rekreativni kompleks-hipodrom“ na lokalitetu Hase-Brijesnica u Bijeljini,
 • Regulacioni plan „Ledinci 1“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Centar grada“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Crno Brdo“ u Sokocu,
 • Izmjena Regulacionog plana „Industrijska zona 3“ u Bijeljini,
 • Izmjena Regulacionog plana „Knez ivo od Semberije“ u Bijeljini,
 • Plan parcelacije „Etno selo – Ravna Romanija“,
 • Izmjena dijela regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika i dijela industrijske zone Birač-Karakaj,
 • Izmjena regulacionog plana „Centar grada“ Bijeljina,
 • Izmjena dijela plana parcelacije „Hase – Brijesnica“ Bijeljina,
 • Izrada Regulacionog plana „Industrijska zona 2“ u Bijeljini,
 • Izrada Regulacionog plana „Industrijska zona 4“ u Bijeljini,
 • Izrada Izmjene dijela Plana parcelacije „Centar Velike Obarske“ u Bijeljini,
 • Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „Krušik-Intergaj“ u Bijeljini,
 • Izrada izmjene dijela Regulacionog plana „MZ Dašnica“ u Bijeljini,
 • Izrada Prostornog plana Grada Bijeljina,
 • Izrada Urbanističkog plana grada Bijeljina,
 • Izrada Urbanističkog plana Janja.