• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Urbanističko tehnički uslovi

image

Služba za prostorno planiranje i projektovanje, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju, vrši izradu stručnih mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova.

Stručno mišljenje je stručni dokument koji se donosi za potrebe izdavanja lokacijskih uslova u slučajevima kada za lokaciju građenja nisu doneseni sprovedbeni planovi (zoning plan, zoning plan područja posebne namjene, regulacioni plan, urbanistički projekat i plan parcelacije), ili ne postoji obaveza njihovog donošenja.

Urbanističko-tehnički uslovi su stručni dokument kojim se definišu uslovi za izgradnju i korišćenje objekta i zemljišta.

Oba ova dokumenta osnova su za izradu lokacijskih uslova koje izdaje organ uprave nadležan za poslove prostornog uređenja u jednici lokalne samouprave (u Bijeljini je nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina). Zakonom su definisani slučajevi kada lokacijske uslove izdaje nadležno Ministarstvo.

Lokacijski uslovi predstavljaju tehnički stručni dokument koji određuje uslove za projektovanje i građenje, a koji se izrađuje na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona, kao i dokumenata prostornog uređenja. Njima se definišu uslovi za izradu projekta (tehničke dokumentacije), propisuje pribavljanje potrebnih saglasnosti (komunalne saglasnosti – elektroenergetska, vodovod i kanalizacija, telekomunikaciona; protivpožarna, vodoprivredna, poljoprivredna) i drugih dokumenata potrebnih za izdavanje odobrenja za građenje.

Služba je u proteklom petogodišnjem periodu, kao nosilac licence za izradu dokumenata prostornog uređenja, izradila preko tri hiljade urbanističko–tehničkih uslova za izgradnju objekata različitih namjena, kako za šire područje Bijeljine, tako i za druge opštine u Republici Srpskoj: Han Pijesak, Zvornik, Pale, Sokolac, Rogatica, Osmaci, Srebrenica, Bratunac, Doboj, Ugljevik, Lopare, Donji Žabar, Petrovo, Teslić, Višegrad i dr.