• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Просторно-планска документација

image

Ниже је списак неких од значајнијих просторно-планских докумената:

 • Измјена дијела Регулационог плана „Центар града Бијељина“,
 • Измјена дијела Урбанистичког плана града Бијељине,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 5“ у оквиру Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 5“ у оквиру Регулационог плана „Лединци 2“ у Бијељини,
 • Измјена дијела регулационог плана „Лазе“ у Сокоцу,
 • Израда измјене регулационог плана „Дашница 1“ у Бијељини,
 • Измјена УП градског дијела града Угљевика- подручје планирања грађевинске парцеле кч 1/5, 723/61, 415/10, 415/222, 688/3 ко Угљевик,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 13“ у оквиру Регулационог плана „Центар града“ Бијељина,
 • Измјена дијела плана парцелације „Ћилимара“ у Сокоцу,
 • Измјена плана парцелације у обухвату РП „Центар града“ у Бијљини, са урбанистичко-техничким условима за изградњу кружне раскрснице улица Меше Селимовића, Рачанска, Српске Добровољачке гарде и нова улица,
 • Измјена дијела РП „Јања“,
 • Измјена УП градског дијела града Угљевика- подручје планирања централна зона,
 • Измјена и допуна УП градског дијела града Угљевика,
 • Урбанистички пројекат стамбено-пословног блока „Локација 1“ у оквиру РП „Галац“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Пучилска поља“ у Бијељини,
 • Ревизија и измјена Урбанистичког плана Бијељине,
 • Урбанистички пројекат „Локација 7“ у оквиру РП „Филип Вишњић“ Бијељина,
 • Регулациони план „Индустријска зона 1“ у Бијељини,
 • Измјена дијела Регулационог Плана „Калтиновача“ у Бијељини,
 • Измјена и допуна Регулационог плана насељеног мјеста Братунац,
 • Измјена РП „Кнез Иво од Семберије“ у Бијељини,
 • Измјена дијела Просторног плана општине Бијељина на локацији „Ново градско гробље“ Хасе-Бријесница у Бијељини,
 • Израда Плана парцелације „Новог градског гробља“ Хасе – Бријесница у Бијељини,
 • Измјена дијела РП „Лазе“ у Сокоцу,
 • Измјена дијела РП „Филип Вишњић“ У Бијељини,
 • Урбанистички пројекат „Спортско-рекреативни центар-фудбалски терени са пратећим садржајима“ на локацији МЗ „Вељко Лукић“ у Бијељини,
 • Измјена дијела РП „Гвозедвићи“ у Бијељини,
 • План парцелације „Спортско-рекреативни комплекс-хиподром“ на локалитету Хасе-Бријесница у Бијељини,
 • Регулациони план „Лединци 1“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Црно Брдо“ у Сокоцу,
 • Измјена Регулационог плана „Индустријска зона 3“ у Бијељини,
 • Измјена Регулационог плана „Кнез иво од Семберије“ у Бијељини,
 • План парцелације „Етно село – Равна Романија“,
 • Измјена дијела регулационог плана ужег урбаног подручја града Зворника и дијела индустријске зоне Бирач-Каракај,
 • Измјена регулационог плана „Центар града“ Бијељина,
 • Измјена дијела плана парцелације „Хасе – Бријесница“ Бијељина,
 • Израда Регулационог плана „Индустријска зона 2“ у Бијељини,
 • Израда Регулационог плана „Индустријска зона 4“ у Бијељини,
 • Израда Измјене дијела Плана парцелације „Центар Велике Обарске“ у Бијељини,
 • Израда измјене дијела Регулационог плана „Крушик-Интергај“ у Бијељини,
 • Израда измјене дијела Регулационог плана „МЗ Дашница“ у Бијељини,
 • Израда Просторног плана Града Бијељина,
 • Израда Урбанистичког плана града Бијељина,
 • Израда Урбанистичког плана Јања.