• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Prostorno planiranje

image

Služba za prostorno planiranje i projektovanje, u okviru Tehničkog sektora, obavlja poslove izrade prostorno-planske dokumentacije, pripreme analitičko-dokumentacione osnove za izradu prostorno-planske dokumentacije, kao i pripremu i izradu informacija iz ove oblasti.

Služba vrši izradu stručnih mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova u okviru postupka izdavanja lokacijskih uslova, stručnih mišljenja u postupku legalizacije, vrši pripremu projektnih zadataka i stručnih mišljenja vezanih za oblast prostornog planiranja i projektovanja, izradu projekata za objekte visokogradnje, projekte vanjskog uređenja, kao i druge poslove iz svog djelokruga rada.

Preduzeće posjeduje Licencu za izradu dokumenata prostornog uređenja – izrada strateških dokumenata prostornog uređenja, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka.