• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Надзор над извођењем радова

image

Служба за пројектовање, ревизију и надзор у оквиру свог дјеловања врши послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.

Ниже је списак неких од завршених надзора:

 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту Центра за високо образовање у Бијељини (7.250,00 м2-нето);
 • Надзор над извођењем грађевинских радова на вањском уређењу објекта Центра за високо образовање у Бијељини;
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на вишепородичном стамбено-пословном објекту „Крушик“ у Бијељини, (четири ламеле, око 6.500,00 м2);
 • Надзор над изградњом објекта Нове болнице у Бијељини, архитектонско-грађевински радови, објекат површине око 12.500м2;
 • Надзор над изградњом школе са 3 учионице у Новом насељу у Јањи;
 • Надзор над доградњом и надоградњом објекта гимназије “ Филип Вишњић“ у Бијељини;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Свети Сава“ у Батковићу;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Дворови“ у Дворовима;
 • Надзор над изградњом монтажних објеката за колективно становање, спратности П+1 у Јањи и Амајлијама код Бијељине;
 • Надзор на реконструкцији и адаптацији више школских објеката, објеката домова културе, објеката за потребе општинске администрације и слично;
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту деветоразредне школе у насељу „Ковиљуше“ у Бијељини;
 • Надзор над извођењем радова на рестаурацији и санацији фасада на згради општине Бијељина;
 • Надзор на изградњи градског моста код МУП-а у Бијељини;
 • Надзор на изградњи Центра за културу у Бијељини, грађевинско занатски и завршни радови;
 • Надзор на изградњи Бањско-рекреативног центра „Губер“ Сребреница, (фабрика воде и објекат кафеа „Видиковац“), само груби грађевински радови;
 • Надзор над изградњом петоразредних школа у мјесним заједницама Јања, Доња Чађавица, Доњи Драгаљевац;
 • Надзор над изградњом амбуланти породичне медицине у мјесним заједницама: Бањица, Средњи Магнојевић, Доња Буковица, Доњи Драгаљевац, Модран;
 • Надзор над изградњом објеката везаних за активности изградњу новог градског гробља: приступна саобраћајница за гробље са мостом, унутрашње саобраћајнице са паркинг простором, трафостаница;
 • Надзор над извођењем радова -котларница и централно гријање у ОШ „Стеван Немања“ Г. Драгаљевац;
 • Надзор над извођењем радова – индивидуални стамбени објекат Суљић Субе;
 • Надзор над извођењем радова побољшања енергетске ефикасности, реконструкција јавне расвјете у ул. Светог Саве, Мајевичкој, К.Милице и Његошевој, Бијељина;
 • Надзор над извођењем радова реконструкције и адаптације бивше галерије у згради градске управе;
 • Надзор над извођењем радова електроинсталација за монтажне куће у Балатуну;
 • Надзор над извођењем радова на адаптацији пословних простора у Дворовима и Сувом Пољу,
 • Надзор над извођењем радова -  уређење паркинг простора иза робне куће „Emporium“ у Бијељини;
 • Надзор над извођењем радова гријања у згради Одјељења за просторно уређење Градске управе града Бијељина;
 • Надзор над извођењем прикључака на електро-дистрибутивну мрежу вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама и у Бијељини;
 • Надзор на изградњи Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –I фаза изградње и надзор на извођењу инсталација гријања у објекту Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –II фаза изградње;
 • Надзор над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских радова и радова вањског уређења на објекту петоразредне школе са дјечјим вртићем у насељу Лединци у Бијељини;
 • Надзор на извођењу радова на рјешавању проблема Рома у области стамбеног збрињавања 7 стамбених објеката;
 • Надзор на завршетку радова на уређењу ентеријера депоа музеја „Семберија“ у Бијељини: електро радови и радови гријања;
 • Надзор на наставку радова на изградњи саобраћајнице у Индустријској зони 2 у Бијељини;
 • Надзор на извођењу радова на изградњи трафостанице и прикључног далековода у Индустријској зони 2;Надзор над имплементацијом пројекта „ORI11BA08I“ односно над извођењем канализационог система Града Бијељина – „ОРИО“ пројекат;
 • Надзор над извођењем радова на изградњи фарме – Штала за краве са измузиштем и наставним центром у склопу пољопривредне школе у Бијељини.