• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Nadzor nad izvođenjem radova

image

Služba za projektovanje, reviziju i nadzor u okviru svog djelovanja vrši poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.

Niže je spisak nekih od završenih nadzora:

 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini (7.250,00 m2-neto);
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na vanjskom uređenju objekta Centra za visoko obrazovanje u Bijeljini;
 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na višeporodičnom stambeno-poslovnom objektu „Krušik“ u Bijeljini, (četiri lamele, oko 6.500,00 m2);
 • Nadzor nad izgradnjom objekta Nove bolnice u Bijeljini, arhitektonsko-građevinski radovi, objekat površine oko 12.500m2;
 • Nadzor nad izgradnjom škole sa 3 učionice u Novom naselju u Janji;
 • Nadzor nad dogradnjom i nadogradnjom objekta gimnazije “ Filip Višnjić“ u Bijeljini;
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bijeljini;
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Sveti Sava“ u Batkoviću;
 • Nadzor nad izgradnjom školske sportske sale u OŠ „Dvorovi“ u Dvorovima;
 • Nadzor nad izgradnjom montažnih objekata za kolektivno stanovanje, spratnosti P+1 u Janji i Amajlijama kod Bijeljine;
 • Nadzor na rekonstrukciji i adaptaciji više školskih objekata, objekata domova kulture, objekata za potrebe opštinske administracije i slično;
 • Nadzor nad izgradnjom građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektu devetorazredne škole u naselju „Koviljuše“ u Bijeljini;
 • Nadzor nad izvođenjem radova na restauraciji i sanaciji fasada na zgradi opštine Bijeljina;
 • Nadzor na izgradnji gradskog mosta kod MUP-a u Bijeljini;
 • Nadzor na izgradnji Centra za kulturu u Bijeljini, građevinsko zanatski i završni radovi;
 • Nadzor na izgradnji Banjsko-rekreativnog centra „Guber“ Srebrenica, (fabrika vode i objekat kafea „Vidikovac“), samo grubi građevinski radovi;
 • Nadzor nad izgradnjom petorazrednih škola u mjesnim zajednicama Janja, Donja Čađavica, Donji Dragaljevac;
 • Nadzor nad izgradnjom ambulanti porodične medicine u mjesnim zajednicama: Banjica, Srednji Magnojević, Donja Bukovica, Donji Dragaljevac, Modran;
 • Nadzor nad izgradnjom objekata vezanih za aktivnosti izgradnju novog gradskog groblja: pristupna saobraćajnica za groblje sa mostom, unutrašnje saobraćajnice sa parking prostorom, trafostanica;
 • Nadzor nad izvođenjem radova -kotlarnica i centralno grijanje u OŠ „Stevan Nemanja“ G. Dragaljevac;
 • Nadzor nad izvođenjem radova – individualni stambeni objekat Suljić Sube;
 • Nadzor nad izvođenjem radova poboljšanja energetske efikasnosti, rekonstrukcija javne rasvjete u ul. Svetog Save, Majevičkoj, K.Milice i Njegoševoj, Bijeljina;
 • Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije i adaptacije bivše galerije u zgradi gradske uprave;
 • Nadzor nad izvođenjem radova elektroinstalacija za montažne kuće u Balatunu;
 • Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji poslovnih prostora u Dvorovima i Suvom Polju,
 • Nadzor nad izvođenjem radova -  uređenje parking prostora iza robne kuće „Emporium“ u Bijeljini;
 • Nadzor nad izvođenjem radova grijanja u zgradi Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave grada Bijeljina;
 • Nadzor nad izvođenjem priključaka na elektro-distributivnu mrežu višeporodičnih stambenih objekata u Amajlijama i u Bijeljini;
 • Nadzor na izgradnji Centra za socijalni rad i centra za dnevno zbrinjavanje djece ometene u razvoju –I faza izgradnje i nadzor na izvođenju instalacija grijanja u objektu Centra za socijalni rad i centra za dnevno zbrinjavanje djece ometene u razvoju –II faza izgradnje;
 • Nadzor nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-zanatskih radova i radova vanjskog uređenja na objektu petorazredne škole sa dječjim vrtićem u naselju Ledinci u Bijeljini;
 • Nadzor na izvođenju radova na rješavanju problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja 7 stambenih objekata;
 • Nadzor na završetku radova na uređenju enterijera depoa muzeja „Semberija“ u Bijeljini: elektro radovi i radovi grijanja;
 • Nadzor na nastavku radova na izgradnji saobraćajnice u Industrijskoj zoni 2 u Bijeljini;
 • Nadzor na izvođenju radova na izgradnji trafostanice i priključnog dalekovoda u Industrijskoj zoni 2;
 • Nadzor nad implementacijom projekta „ORI11BA08I“ odnosno nad izvođenjem kanalizacionog sistema Grada Bijeljina – „ORIO“ projekat;
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji farme – Štala za krave sa izmuzištem i nastavnim centrom u sklopu poljoprivredne škole u Bijeljini.

Posebno ističemo izvršene nadzore nad infrastrukturnim radovima na vodovodu i kanalizaciji, te nad radovima instalacije vodovoda i kanalizacije za objekte visokogradnje:

 • Nadzor nad izgradnjom distributivne vodovodne mreže u dužini od 19,6 km u naselju Nova Janja u Bijeljini, vrijednost radova 803.012,0 KM bez PDV-a, period gradnje 23.06. do 24.12.2004. godine. Investitor Opština Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom transportnog cjevovoda od izvorišta Grmić do buster stanice u dužini od 6 km, vrijednost radova 902.363,15 KM bez PDV-a, period gradnje 18.08.2005. do 13.09.2005. godine. Investitor Opština Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom 1. Faze Etepa 1 fekalne i kišne kanalizacije Grada Bijeljina; period gradnje od 11.2005. do 15.04.2007. godine, finasiranje iz budžeta Opštine Bijeljina, BiH, vrijednost radova 5.595.494,03 KM bez PDV-a, (1,6 km fekalne kanalizacije, 0,5 km kišne kanalizacije i 1,6 km vodovodne mreže);
 • Nadzor nad izgradnjom drenažnog kanala Gnjica u dužini od 1.0 km u MZ Dragaljevac, Bijeljina, vrijednost ugovora 43.000, KM bez PDV-a period gradnje 10.2005. do 23.11.2005. godine. Investitor JU Vode Bijeljina;
 • Nadzor nad održavanjem irigacionog sistema sjeveroistočne Semberije, ugovor 16.900 KM bez PDV te ugovor od 78.337,11 KM bez PDV-a, period radova 04.10.2005. do 15.12.2005. godine . Investitor JU Vode Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom 1. Faze Etapa 2 fekalne i kišne kanalizacije Grada Bijeljina; period gradnje od 03.2007. godine do 11.02.2008. godine, finasiranje iz budžeta Opštine Bijeljina, BiH, vrijednost radova 2.379.824,40 KM bez PDV (0,5 km fekalne kanalizacije, 0,5 km kišne kanalizacije i 0,5 km vodovodne mreže);
 • Nadzor nad izgradnjom cjevovoda sanitarne vode Sjeverni prsten dužine 17 km ; period gradnje od 26.2007. do 11.10.2007. godine, finasiranje iz budžeta Grada Bijeljina, vrijednost radova 1.501.426,94 KM bez PDV;
 • Nadzor nad izgradnjom 2. Faze-etapa 1 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina; finasiranje iz budžeta Grada Bijeljina, BiH, period gradnje od 06.2008. do 21.10.2009. godine, vrijednost radova 4.441.358,60 KM bez PDV-a, (2,2 km fekalne kanalizacije, 1,8 km kišne kanalizacije i 2,0 km vodovodne mreže);
 • Nadzor nad izgradnjom dvorišnih instalacija vodovoda i kanalizacije za objekat Centar za visoko obrazovanje površina dvorišnog prostora 12.500,0 m2; vrijednost tog dijela radova 107.340,46 KM bez PDV; period gradnje od 01.08. do 04.03.2010. godine. Investitor Opština Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom kišne (0,35 km) i fekalne kanalizacije (0,35 km) te crpne stanice u krugu Gradske bolnice u Bijeljini; period gradnje 01.08.2008. do 14.08.2009. godine; vrijednost radova 510.006,31 KM bez PDV-a. Investitor Opština Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom 2. Faze-etapa 2 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina kolektor GSFK 4, finanisrano iz kredita EBRD; period gradnje od 01.10.2008. do 30.05.2009. godine, vrijednost radova 3,166,022.04 € bez PDV-a, (3,8 km fekalne kanalizacije, 2,2 km kišne kanalizacije i 6,6 km vodovodne mreže)  FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom 2. Faze-etapa 3 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina, kolektori GSFK 1 i 10, finanisrano iz kredita EBRD i budžeta Opštine Bijeljina; period gradnje od 08.2009. do 12.11.2010. godine, vrijednost radova 3.835.055,11 € bez PDV-a, (6,8 km fekalne kanalizacije, 5,2 km kišne kanalizacije i 7,2 km vodovodne mreže) FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom 2. Faze-etapa 4 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina, kolektor GSFK 8 , EU IPA donacija; period gradnje od 12.2011 do 26.03.2013, vrijednost radova 1.967.977.30 € bez PDV-a, (2,8 km fekalne kanalizacije, 2,5 km kišne kanalizacije i 3,6 km vodovodne mreže) FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor na izgradnjom kišnog kolektora u ul. Komitska u Bijeljini dužine 0,8 km, period gradnje 02.04.2012. a završetak 04.01.2013. godine; vrijednost radova 171.888,65 bez PDV-a. Investitor Opština Bijeljina;
 • Nadzor nad izgradnjom 2.Faze –etapa 5 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina, kolektor GSFK 3, finanisran iz kredita EBRD i budžeta Grada Bijeljina, period gradnje od 04.2013. do 30.09.2013. godine, vrijednost radova 3.534.966,20 €, bez PDV-a (4,9 km fekalne kanalizacije, 2,8 km kišne kanalizacije i 5,7 km vodovodne mreže) FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom 3.Faze –etapa 1 fekalne i kišne kanalizacije Opštine Bijeljina, Glavni kolektor GFK od prečistača otpadnih voda do crpne stanice CS 1, finanisran iz kredita EBRD i budžeta Grada Bijeljina, period gradnje od 10.2012. godine do 04.10.2013.  godine, 2.780.537,54 € bez PDV-a, ukupne dužine 6,7 km, FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom kolektora fekalne i kišne kanalizacije u Zonama 1,2,3,4,8 i 10 – LOT 1, Grad Bijeljina, finasiranje ORIO i budžet Grada Bijeljina, period gradnje 07.2017. do 30.06.2019. godine, vrijednost ugovora 4.256.083,57 € € bez PDV-a, ukupno 13,4 km fekalne kanalizacije i 2,0 km kišne kanalizacije,  FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom kolektora fekalne i kišne kanalizacije u Zonama 5,6 i 7 – LOT 2, Grad Bijeljina, finasiranje ORIO i budžet Grada Bijeljina, period gradnje 17.08.2017. do 07.06.2019. godine, vrijednost ugovora 077.005,24 € bez PDV-a, ukupno 13,5 km fekalne kanalizacije i 4,4 km kišne kanalizacije,  FIDIC uslovi ugovora;
 • Nadzor nad izgradnjom unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za objekat Centar za visoko obrazovanje površine 7.250,0 m2; vrijednost tog dijela radova 160.508,02 KM bez PDV; investitor Opština Bijeljina; period gradnje od 06.2007. do 30.11.2008. godine;
 • Nadzor nad izgradnjom unutrašnjih i vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije za objekat Lamele A-G površine 5.982,0 m2, vrijednost tog dijela radova 208.522,00 KM bez PDV; investitor Krušik d.o.o. Bijeljina; period gradnje od 23.02.2009. do 28.06.2010. godine.