• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Надзор над извођењем радова

image

Служба за пројектовање, ревизију и надзор у оквиру свог дјеловања врши послове стручног надзора над извођењем радова на изградњи објеката високоградње, нискоградње и хидроградње.

Ниже је списак неких од завршених надзора:

 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту Центра за високо образовање у Бијељини (7.250,00 м2-нето);
 • Надзор над извођењем грађевинских радова на вањском уређењу објекта Центра за високо образовање у Бијељини;
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на вишепородичном стамбено-пословном објекту „Крушик“ у Бијељини, (четири ламеле, око 6.500,00 м2);
 • Надзор над изградњом објекта Нове болнице у Бијељини, архитектонско-грађевински радови, објекат површине око 12.500м2;
 • Надзор над изградњом школе са 3 учионице у Новом насељу у Јањи;
 • Надзор над доградњом и надоградњом објекта гимназије “ Филип Вишњић“ у Бијељини;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Вук Караџић“ у Бијељини;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Свети Сава“ у Батковићу;
 • Надзор над изградњом школске спортске сале у ОШ „Дворови“ у Дворовима;
 • Надзор над изградњом монтажних објеката за колективно становање, спратности П+1 у Јањи и Амајлијама код Бијељине;
 • Надзор на реконструкцији и адаптацији више школских објеката, објеката домова културе, објеката за потребе општинске администрације и слично;
 • Надзор над изградњом грађевинских и грађевинско-занатских радова на објекту деветоразредне школе у насељу „Ковиљуше“ у Бијељини;
 • Надзор над извођењем радова на рестаурацији и санацији фасада на згради општине Бијељина;
 • Надзор на изградњи градског моста код МУП-а у Бијељини;
 • Надзор на изградњи Центра за културу у Бијељини, грађевинско занатски и завршни радови;
 • Надзор на изградњи Бањско-рекреативног центра „Губер“ Сребреница, (фабрика воде и објекат кафеа „Видиковац“), само груби грађевински радови;
 • Надзор над изградњом петоразредних школа у мјесним заједницама Јања, Доња Чађавица, Доњи Драгаљевац;
 • Надзор над изградњом амбуланти породичне медицине у мјесним заједницама: Бањица, Средњи Магнојевић, Доња Буковица, Доњи Драгаљевац, Модран;
 • Надзор над изградњом објеката везаних за активности изградњу новог градског гробља: приступна саобраћајница за гробље са мостом, унутрашње саобраћајнице са паркинг простором, трафостаница;
 • Надзор над извођењем радова -котларница и централно гријање у ОШ „Стеван Немања“ Г. Драгаљевац;
 • Надзор над извођењем радова – индивидуални стамбени објекат Суљић Субе;
 • Надзор над извођењем радова побољшања енергетске ефикасности, реконструкција јавне расвјете у ул. Светог Саве, Мајевичкој, К.Милице и Његошевој, Бијељина;
 • Надзор над извођењем радова реконструкције и адаптације бивше галерије у згради градске управе;
 • Надзор над извођењем радова електроинсталација за монтажне куће у Балатуну;
 • Надзор над извођењем радова на адаптацији пословних простора у Дворовима и Сувом Пољу,
 • Надзор над извођењем радова -  уређење паркинг простора иза робне куће „Emporium“ у Бијељини;
 • Надзор над извођењем радова гријања у згради Одјељења за просторно уређење Градске управе града Бијељина;
 • Надзор над извођењем прикључака на електро-дистрибутивну мрежу вишепородичних стамбених објеката у Амајлијама и у Бијељини;
 • Надзор на изградњи Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –I фаза изградње и надзор на извођењу инсталација гријања у објекту Центра за социјални рад и центра за дневно збрињавање дјеце ометене у развоју –II фаза изградње;
 • Надзор над извођењем грађевинских, грађевинско-занатских радова и радова вањског уређења на објекту петоразредне школе са дјечјим вртићем у насељу Лединци у Бијељини;
 • Надзор на извођењу радова на рјешавању проблема Рома у области стамбеног збрињавања 7 стамбених објеката;
 • Надзор на завршетку радова на уређењу ентеријера депоа музеја „Семберија“ у Бијељини: електро радови и радови гријања;
 • Надзор на наставку радова на изградњи саобраћајнице у Индустријској зони 2 у Бијељини;
 • Надзор на извођењу радова на изградњи трафостанице и прикључног далековода у Индустријској зони 2;
 • Надзор над имплементацијом пројекта „ORI11BA08I“ односно над извођењем канализационог система Града Бијељина – „ОРИО“ пројекат;
 • Надзор над извођењем радова на изградњи фарме – Штала за краве са измузиштем и наставним центром у склопу пољопривредне школе у Бијељини.

Посебно истичемо извршене надзоре над инфраструктурним радовима на водоводу и канализацији, те над радовима инсталације водовода и канализације за објекте високоградње:

 • Надзор над изградњом дистрибутивне водоводне мреже у дужини од 19,6 km у насељу Нова Јања у Бијељини, вриједност радова 803.012,0 КМ без ПДВ-а, период градње 23.06. do 24.12.2004. године. Инвеститор Општина Бијељина;
 • Надзор над изградњом транспортног цјевовода од изворишта Грмић до бустер станице у дужини од 6 km, вриједност радова 902.363,15 КМ без ПДВ-а, период градње 18.08.2005. do 13.09.2005. године. Инвеститор Општина Бијељина;
 • Надзор над изградњом 1. Фазе Етепа 1 фекалне и кишне канализације Града Бијељина; период градње од 11.2005. до 15.04.2007. године, финасирање из буџета Општине Бијељина, БиХ, вриједност радова 5.595.494,03 KM без ПДВ-а, (1,6 km фекалне канализације, 0,5 km кишне канализације и 1,6 km водоводне мреже);
 • Надзор над изградњом дренажног канала Гњица у дужини од 1.0 km у МЗ Драгаљевац, Бијељина, вриједност уговора 43.000, КМ без ПДВ-а период градње 10.2005. до 23.11.2005. године. Инвеститор ЈУ Воде Бијељина;
 • Надзор над одржавањем иригационог система сјевероисточне Семберије, уговор 16.900 КМ без ПДВ те уговор од 78.337,11 КМ без ПДВ-а, период радова 04.10.2005. до 15.12.2005. године . Инвеститор ЈУ Воде Бијељина;
 • Надзор над изградњом 1. Фазе Етапа 2 фекалне и кишне канализације Града Бијељина; период градње од 03.2007. године до 11.02.2008. године, финасирање из буџета Општине Бијељина, БиХ, вриједност радова 2.379.824,40 KM без ПДВ (0,5 km фекалне канализације, 0,5 km кишне канализације и 0,5 km водоводне мреже);
 • Надзор над изградњом цјевовода санитарне воде Сјеверни прстен дужине 17 km ; период градње од 26.2007. до 11.10.2007. године, финасирање из буџета Града Бијељина, вриједност радова 1.501.426,94 КМ без ПДВ;
 • Надзор над изградњом 2. Фазе-етапа 1 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина; финасирање из буџета Града Бијељина, БиХ, период градње од 06.2008. до 21.10.2009. године, вриједност радова 4.441.358,60 KM без ПДВ-а, (2,2 km фекалне канализације, 1,8 km кишне канализације и 2,0 km водоводне мреже);
 • Надзор над изградњом дворишних инсталација водовода и канализације за објекат Центар за високо образовање површина дворишног простора 12.500,0 m2; вриједност тог дијела радова 107.340,46 КМ без ПДВ; период градње од 01.08. до 04.03.2010. године. Инвеститор Општина Бијељина;
 • Надзор над изградњом кишне (0,35 km) и фекалне канализације (0,35 km) те црпне станице у кругу Градске болнице у Бијељини; период градње 01.08.2008. до 14.08.2009. године; вриједност радова 510.006,31 КМ без ПДВ-а. Инвеститор Општина Бијељина;
 • Надзор над изградњом 2. Фазе-етапа 2 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина колектор ГСФК 4, финанисрано из кредита ЕБРД; период градње од 01.10.2008. до 30.05.2009. године, вриједност радова 3,166,022.04 € без ПДВ-а, (3,8 km фекалне канализације, 2,2 km кишне канализације и 6,6 km водоводне мреже)  FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом 2. Фазе-етапа 3 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина, колектори ГСФК 1 и 10, финанисрано из кредита ЕБРД и буџета Општине Бијељина; период градње од 08.2009. до 12.11.2010. године, вриједност радова 3.835.055,11 € без ПДВ-а, (6,8 km фекалне канализације, 5,2 km кишне канализације и 7,2 km водоводне мреже) FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом 2. Фазе-етапа 4 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина, колектор ГСФК 8 , ЕУ ИПА донација; период градње од 12.2011 до 26.03.2013, вриједност радова 1.967.977.30 € без ПДВ-а, (2,8 km фекалне канализације, 2,5 km кишне канализације и 3,6 km водоводне мреже) FIDIC услови уговора;
 • Надзор на изградњом кишног колектора у ул. Комитска у Бијељини дужине 0,8 km, период градње 02.04.2012. а завршетак 04.01.2013. године; вриједност радова 171.888,65 без ПДВ-а. Инвеститор Општина Бијељина;
 • Надзор над изградњом 2.Фазе –етапа 5 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина, колектор ГСФК 3, финанисран из кредита ЕБРД и буџета Града Бијељина, период градње од 04.2013. до 30.09.2013. године, вриједност радова 3.534.966,20 €, без ПДВ-а (4,9 km фекалне канализације, 2,8 km кишне канализације и 5,7 km водоводне мреже) FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом 3.Фазе –етапа 1 фекалне и кишне канализације Општине Бијељина, Главни колектор ГФК од пречистача отпадних вода до црпне станице ЦС 1, финанисран из кредита ЕБРД и буџета Града Бијељина, период градње од 10.2012. године до 04.10.2013.  године, 2.780.537,54 € без ПДВ-а, укупне дужине 6,7 km, FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом колектора фекалне и кишне канализације у Зонама 1,2,3,4,8 и 10 – ЛОТ 1, Град Бијељина, финасирање ОРИО и буџет Града Бијељина, период градње 07.2017. до 30.06.2019. године, вриједност уговора 4.256.083,57 € € без ПДВ-а, укупно 13,4 km фекалне канализације и 2,0 km кишне канализације,  FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом колектора фекалне и кишне канализације у Зонама 5,6 и 7 – ЛОТ 2, Град Бијељина, финасирање ОРИО и буџет Града Бијељина, период градње 17.08.2017. до 07.06.2019. године, вриједност уговора 077.005,24 € без ПДВ-а, укупно 13,5 km фекалне канализације и 4,4 km кишне канализације,  FIDIC услови уговора;
 • Надзор над изградњом унутрашњих инсталација водовода и канализације за објекат Центар за високо образовање површине 7.250,0 m2; вриједност тог дијела радова 160.508,02 КМ без ПДВ; инвеститор Општина Бијељина; период градње од 06.2007. до 30.11.2008. године;
 • Надзор над изградњом унутрашњих и вањских инсталација водовода и канализације за објекат Ламеле А-Г површине 5.982,0 m2, вриједност тог дијела радова 208.522,00 КМ без ПДВ; инвеститор Крушик д.о.о. Бијељина; период градње од 23.02.2009. до 28.06.2010. године.