• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Карађорђева улица 33, Бијељина

Контрола техничке документације (ревизија)

image

Служба за пројектовање, ревизију и надзор у оквиру свог дјеловања врши послове контроле техничке документације, а у складу са лиценцом коју издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука и то:

А) Ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију и то:

 1. архитектонске фазе,
 2. конструктивне фазе,
 3. фазе нискоградње,
 4. дијела машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације;

Б) Ревизију техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе и то:

 1. хидротехничке фазе,
 2. дијела електро фазе – инсталација јаке струје и електроенергетских постројења,
 3. дијела електро фазе, инсталације слабе струје, телекомуникација и аутоматике.

Дирекција је од свог оснивања 2006. године до данас извршила више од 3000 техничких контрола (ревизија) техничке документације, разних врста објеката по намјени (високоградња, нискоградња, хидроградња) и сложености (од породичних стамбених и стамбено-пословних, помоћних, индивидуалних пословних објеката, вишепородичних стамбено-пословних, великих пословних и производних објеката до мегатржних центара, мостова, саобраћајница, бензинских пумпи, водоводних и канализационих мрежа, електроенергетских објеката и термотехничких инсталација, медицинских, бањско-рекреативних, вјерских и других објеката), са свим фазама (архитектонска, конструктивна, електро, машинска, водовод и канализација вањско уређење).

Ниже је списак неких од завршених ревизија:

 • Ревизија Главног пројекта зе реконструкцију централног медицинског блока и доградњу сјеверног крила Универзитетске болнице “Клинички центар“ Бања Лука, око 55.000,00m².
 • Ревизија пројеката трговачких итржних и мегатржних центара површине преко 5,000.00m² односно 10.000,00 m² ( „ФИС“, „ТРОПИК“, „МИЛБО“, „ИНТЕРЕКС“, „ТУШ“, „ТОМ“, „ТИМБО“, „РОБОТ“, „БИНГО“…).
 • Ревизија главног пројекта за изградњу опште болнице у Бијељини, око 12,500.00m².
 • Ревизија главног пројекта за изградњу центра за бањско-климатско љечилиште „ГУБЕР“ Сребреница, око 10.500,00 m² (хотел, депаданс хотела, фабрика воде, кафе „Видиковац“ и пројекат вањског уређења).
 • Ревизије главних пројеката за АБН електране и МХЕ.
 • Компанија Милојевић – пројекат саобраћајне прикључнице Петрово.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a ATC Суво Поље, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Гојсовац са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Међаши са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a за миниMSAN Батар са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу SPOK-a Дворови – Дијелови за миниMSAN Љесковача са уградњом миниMSAN-a, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главних пројеката за изградњу приводног оптичког кабла за миниMSAN-ове Суво Поље, Модран, Тријешница, Средња Чађавица, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизија главних пројеката за изградњу ЖТС Пиперци,Мачковац штале, инвеститора Електро Бијељина.
 • Ревизија главног пројекта за изградњу трафостаница Инд.зона 2 са прикључком, инвеститора Град Бијељина.
 • Ревизија главног пројекта изградње кабловског дистрибутивног система Доњи Жабар и Човић поље, инвеститора Телрад д.о.о. Бијељина.
 • Ревизија више главних пројеката инвеститора Алумина Зворник.
 • Ревизија више десетина главних пројеката бензинских пумпи.
 • Ревизија више главних пројеката базних станица телеком оператера.
 • Ревизија главних пројеката за реконструкцију приступне мреже IPAN-ова: Крива Бара, Бакрачић, Павловића пут, Пиперци 1 и 2, Ковачићи, Кованлуци-Амајлије, инвеститора М:ТЕЛ а.д. Бања Лука.
 • Ревизије главних пројеката изградње амбуланти породичне медицине Трњаци, Доњи Магнојевић, Бањица, инвеститора града Бијељина.
 • Ревизија више десетина главних пројеката и пројеката изведеног стања за вишепородичне стамбених и стамбено-пословних објеката.
 • Ревизија више десетина хидротехничких објеката (рибњаци са пратећим објектима, пречистачи, мини хидро електране), велики број производних објеката свих намјена, фарми, млинова, трафостаница, као и пољопривредних и вјерских објеката.