• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина


Уговором Пројектовање и изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода Града Бијељине- Босна и Херцеговина ОРИ11БА08И – ЛОТ 1 и ЛОТ 2 предвиђена је иградња фекалне и дјелимично кишне канализације на урбаном подручју Града Бијељина.

Уговором ЛОТ 1 је предвиђена изградња канализације у Зонама 1,2,3,4,8 и 10 а генерално је предвиђена изградња:

– 14.164,0 метара фекалне канализације,

– 1.726,0 метара кишне канализације,

– 1363 прикључкa на канализацију.

 

 

Ул. Рачанска (колектор ФМ 6)

 

Уговором ЛОТ 2 је предвиђена изградња канализације у Зонама 5,6 и 7 а генерално је предвиђена изградња:

– 13.652,73 метара фекалне канализације,

– 4.292,93 метара кишне канализације,

– 1542 прикључka на канализацију.

Циљ пројекта (оба лота) је прикључење на мрежу нових 12.000,00 корисника како би се постигао пун капацитет централног ППОВ од 40.000,0 корисника.

 

Зона 6, ул. Ђуре Даничића (СФК 6.1)

 

 

Зона 5 – Ул. Цара Душана (СФК 5.7.8)

 

Инвеститори овог пројекта су Град Бијељина и АД Водовод и канализација, извођачи су БУК ПРОМЕТ д.о.о. Бијељина (за ЛОТ 1) и ХИГРА д.о.о. Бијељина (за ЛОТ 2), док надзор над извођењем ових радова врши ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина.