• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина


ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина је тренутно ангажована на пројекту Санације и реконструкције објекта јавне намјене – Соколског дома у Бијељини, а који се раду у оквиру прве фазе привођења предметне локације коначној намјени у складу са важећим регулационим планом. Друга фаза, која ће се реализовати када се за то стекну потребни услови, подразумијеват ће комплетирање грађевинске парцеле у складу са регулационим планом и њено уређење у складу са функцијом објекта Соколског дома.

Генерално посматрано објекат је у лошем стању што је посљедица одсуства редовног одржавања. У функцији је сала у приземљу која се користи као вјежбаоница за клубове борилачких вјештина и за тренинге одбојкашког клуба. На спрату су у фукцији неке од просторија које се користе као канцеларије за потребе МЗ и клубова који користе салу за тренинге.

Предметни објекат Соколског дома валоризован је као објекат споменичке вриједности, и налази се и на привременој листи националних споменика БиХ, те обнова објекта подразумијева свеобухватну санацију и реконструкцију, која мора бити изведена веома пажљиво и у свему са поштивањем и очувањем архитектонско-обликовних, конструктивних и функционалних одлика објекта и његове аутентичности.

 

 

 

Главна и бочна фасада