• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Zakon o prijavi

Prijava korupcije

1. Lični podaci podnosioca:
Podnosioci koji žele ostati anonimni, ne moraju upisivati lične podatke, osim kontakta radi obavještavanja.


Ime i prezime:

E-mail (*):

Datum rođenja:

Telefon/Fax:

Adresa:

2. PRUŽITE DETALJAN OPIS KORUPCIJE:

Molimo Vas da detaljno opišete situaciju u kojoj smatrate da je došlo do povrede Vaših prava ili prava drugog lica; ukoliko ste svjedok ili lice koje ima vjerodostojne informacije po pitanju djela koje može biti krivične, prekršajne ili disciplinske prirode (grubog zanemarivanja službene dužnosti, zloupotrebe, primanja ili davanja mita, nezakonite koristi, prevare u službi, ili sličnih (po korupcionoj prirodi) djela, poput informacija o namještenim tenderima, javnim konkursima, nelicenciranim studijama, itd) od strane javnih službenika.


3. Dokumenta koja ukazuju na korupciju (dokazi korupcije)
OBAVIJEŠTENJE ZA SVE PRIJAVIOCE:

Sve popunjene prijave koje se zaprime preko elektronskog obrasca za prijavu slučajeva korupcije se uredno protokolišu u okviru Direkcije.

Svi predmeti se rješavaju po hronološkom redu prispjeća u odnosu na ostale prijave.