• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Закон о пријави

Пријава корупције

1. Лични подаци подносиоца:
Подносиоци који желе остати анонимни, не морају уписивати личне податке, осим контакта ради обавјештавања.


Име и презиме:

E-mail (*):

Датум рођења:

Телефон/Фаx:

Адреса:

2. ПРУЖИТЕ ДЕТАЉАН ОПИС КОРУПЦИЈЕ:

Молимо Вас да детаљно опишете ситуацију у којој сматрате да је дошло до повреде Ваших права или права другог лица; уколико сте свједок или лице које има вјеродостојне информације по питању дјела које може бити кривичне, прекршајне или дисциплинске природе (грубог занемаривања службене дужности, злоупотребе, примања или давања мита, незаконите користи, преваре у служби, или сличних (по корупционој природи) дјела, попут информација о намјештеним тендерима, јавним конкурсима, нелиценцираним студијама, итд) од стране јавних службеника.


3. Документа која указују на корупцију (докази корупције)
ОБАВИЈЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ПРИЈАВИОЦЕ:

Све попуњене пријаве које се заприме преко електронског обрасца за пријаву случајева корупције се уредно протоколишу у оквиру Дирекције.

Сви предмети се рјешавају по хронолошком реду приспјећа у односу на остале пријаве.