• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Управљање јавним паркиралиштима - организација

image

ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина – Служба за управљање јавним паркиралиштима почела је са радом у октобру 2007. године, када је и стављен у функцију систем наплате и контроле паркирања у Бијељини.

Разлог увођења наплате и контроле паркирања у ужем дијелу града, гдје је смјештен највећи број јавних предузећа и институција које су у служби грађана, био је да се тим грађанима, као и станарима настањеним у ужем подручју града, омогући несметано паркирање, односно спријечи беспотребно задржавање на паркинг простору у дужем временском периоду.

С тим у вези, задатак Службe за управљање јавним паркиралиштима je да ствара и унапређује културу паркирања у граду, прије свега кроз организацију и уређење паркиралишта, адекватно обиљежавање паркинг простора вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, модернизовање система наплате паркирања и сл.

Укупан број паркинг мјеста на којима се спроводи контрола и наплата паркирања је 855 уређених и прописно обиљежених паркинг мјеста.

Обухват наплате паркирања је подијељен у двије зоне (црвена зона и плава зона).

Режим регулисања трајања паркирања и у црвеној и у плавој зони је режим без временског ограничења са наплатом паркирања, и то:

  • радним даном од 7-21 час и
  • суботом у периоду од 7-15 часова.

Плаћање паркинга се врши паркинг картом или слањем SMS поруке на посебне м-паркинг бројеве, што је омогућено свим корисницима мрежa  мобилне телефоније M:tel, HTEronet и BHTelecom.

Контролу возила на седам сектора у граду обављају за ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ д.о.о. Бијељина радници Предузећа за запошљавање инвалида „Патриот“ д.о.о Бијељина, које је као најповољнији понуђач изабрано за вршење услуга контроле паркирања и блокирања непрописно паркираних возила.