• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Карађорђева улица 33, Бијељина

Питања и одговори

Сва питања везана за паркинг сервис можете пронаћи овдје, ако имате неко додатно питање контактирајте нас.

Корисник је дужан да у року од 10 минута од момента паркирања на паркинг мјесто плати паркинг карту, и сваку следећу повезује без размака у времену.

Ако корисник не плати паркинг карту контролор на терену издаје доплатну карту у износу од 10 КМ, чији је рок за уплату осам дана.

Корисницима који имају више од једне доплатне карте а најчешће од три до пет,  врши се блокада возила направом за блокирање. Корисници који имају преко пет неизмирених доплатних карата  шаљу се на суд. 

Корисници са страним регистарским ознакама који не плате доплатну карту у року од осам дана,  добијају  налог на кућну адресу у иностранству преко система Euro Parking Collection plc, уз напомену да тај систем урачунава обраду података и трошкове слања, тако да износ који долази на кућну адресу бива знатно већи. 

Потребна документација за издавање повлаштене паркинг карте је:   Захтјев за издавање повлаштене карте ( добија се на благајни Дирекције,   адреса Карађорђева бр. 4, Бијељина);  Копија личне карте ( оргинал на увид);  Потврда о пријави пребивалишта;  Копија саобраћајне дозволе (оргинал на увид).   

Станари – физичка лица која имају  пребивалиште у зони наплате паркирања и возило у личној својини, а немају других простора за паркирање, остварују право на повлаштену паркинг карту. 

Послат је SMS са погрешно унијетим регистарским бројем аутомобила;  SMS порука је упућена на погрешан број (SMS центар);  SMS порука је упућена за погрешну зону;  SMS порука није прослеђена оператеру због недостатка средстава на рачуну. 

Паркирање је плаћено тек када стигне SMS одговор оператера, a којим се потврђује да је извршено плаћање. Уколико корисник не добије одговор о плаћеном паркирању у року од два минута у виду СМС поруке, дужан је да плати паркирање путем киоск карте. 

Надзор над правилним кориштењем паркинг мјеста за возила особа са инвалидитетом у искључивој је надлежности саобраћајне полиције. Захтјев за издавање инвалидске картице подноси се органу за унутрашње послове према пребивалишту или боравишту подносиоца захтјева. 

Дирекција дистрибуира паркинг карте свим малопродајним објектима заинтересованим за њихову продају. Како су киосци у власништву приватних компанија, немамо могућност да утичемо на избор њиховог асортимана. 

На основу овлаштења утврђених Одлуком о јавним паркиралиштима, паркинг контролори су дужни да врше искључиво контролу и наплату паркирања, а корисницима ће пружити додатне информације у вези са обавезом плаћања паркирања, уколико то корисник тражи.  Одлуком о јавним паркиралиштима утврђена је обавеза корисника јавног паркиралишта да плати одговарајућу накнаду за коришћење паркиралишта. На сваком јавном паркиралишту је истакнут саобраћајни знак, односно знак зоне, са јасним упутством о начину плаћања.