• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Nadzor nad pravilnim korištenjem parking mjesta za vozila osoba sa invaliditetom u isključivoj je nadležnosti saobraćajne policije. Zahtjev za izdavanje invalidske kartice podnosi se organu za unutrašnje poslove prema prebivalištu ili boravištu podnosioca zahtjeva.