• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Stručno mišljenje i urbanističko-tehničke uslove – tri ukoričena ovjerena dokumenta stranka predaje nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina za:

  • Dobijanje lokacijskih uslova,
  • Dobijanje građevinske dozvole (slučaj kada se radi o izgradnji individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta brutorazvijene površine do 400m2, u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja – regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat). U ovom slučaju uz UT uslove stranka predaje i tri primjerka projekta (tehnička dokumentacija) i komunalne saglasnosti, odnosno dokumentaciju navedenu u UT uslovima.