• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi su stručan dokument koji prethodi, odnosno sastavni je dio lokacijskih uslova. Izrađuje ih pravno lice (firma) koje ima licencu za izradu prostorno-planske dokumentacije izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Lokacijski uslovi su takođe stručan dokument koji izdaje jedinica lokalne samouprave – nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Zakonom su definisani slučajevi kada lokacijske uslove izdaje nadležno Ministarstvo.

Zajedno, navedeni dokumenti definišu uslove za izradu projekta (tehnička dokumentacija), prikupljanje potrebnih saglasnosti (komunalne saglasnosti – elektroenergetska, vodovod i kanalizacija, telekomunikaciona; protivpožarna, vodoprivredna, poljoprivredna) i drugih dokumenata za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju objekata. Rade se na osnovu dokumenata prostornog uređenja (prostorno-planski dokumenti – planovi), odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju, odredbi važećih Pravilnika (podzakonska akata), Zakona o opštem upravnom postuku.