• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Za dobijanje upotrebne dozvole stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže:

 • Građevinska dozvola (sa projektom izvedenog stanja ukoliko je u toku građenja došlo do izmjena koje ne podliježu izmjeni građevinske dozvole);
 • Potvrda o izvršenom geodetskom snimanju objekta,
 • Dokaz o izvršenom snimanju podzemnih instalacija,
 • saglasnosti na izvedeno stanje, kada je to predviđeno posebnim propisima,
 • izjava izvođača o izvedenim radovima i uslovima za održavanje objekata
 • izvještaj nadzornog organa
 • energetski certifikat zgrade;

Izdavanju upotrebne dozvole prethodi tehnički pregled objekta koji obavlja stručna komisija. Tehničkom pregledu objekta prisustvuje i građevinski inspektor. Komisija sačinjava zapisnik o tehničkom pregledu, a kojim se utvrđuje da se izgrađeni objekat može koristiti – može izdati upotrebna dozvola ili se moraju prethodno otkloniti utvrđeni nedostaci, ili da se upotrebna dozvola ne može izdati.