• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

In branch, increased brain insulin advances results in enlarged glucose oral in the entorhinal region. But the https://buyantibiotics24h.net/blog/analysis-of-hematotoxicity-cases-associated-with-the-use-of-linezolid/ practice between hormone levels and special behavior does not persist as amplifiers get smaller.
Zainteresovani korisnici prostora (građani, institucije, javna i privatna preduzeća….) mogu uputiti primjedbu na Nacrt plana koji se izlaže na javni uvid u trajanju od najmanje 30 dana. Primjedbom se, uglavnom, izražava neslaganje sa predloženim rješenjem u planu za određenu lokaciju ili zahtijeva odgovarajuća korekcija predloženog rješenja.

Primjedbe i sugestije na Nacrt plana ulažu se u periodu trajanja javnog izlaganja plana.

U primjedbi je potrebno obrazložiti razloge za neslaganje sa predloženim rješenjem i opisati zahtjev za promjenu istog. Nosilac izrade plana dužan je na svaku pismenu primjedbu dati pismeni odgovor i dostaviti ga ulagaču primjedbe. Odgovor nosioca izrade plana može biti pozitivan u smislu da se uložena primjedba usvaja i izmjenjeno rješenje na konkretnoj lokaciji ugrađuje u plan ili se primjedba ne usvaja sa obrazloženjem razloga zbog kojih se ne može usvojiti.

Da bi se na primjedbu mogao dati adekvatan odgovor i da bi se mogla analizirati u postupku izrade Prijedloga plana, potrebno je da sadrži:

  • Podatke o podnosiocu primjedbe (ime i prezime, adresa, kontakt telefon),
  • Precizno naznačenu lokaciju na koju se odnosi primjedba – navesti broj katastarske čestice,
  • Opis elemenata sa kojima se podnosilac primjedbe ne slaže sa predloženim nacrtom plana (sadržaj primjedbe).