• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Korisnici sa stranim registarskim oznakama koji ne plate doplatnu kartu u roku od osam dana,  dobijaju  nalog na kućnu adresu u inostranstvu preko sistema Euro Parking Collection plc, uz napomenu da taj sistem uračunava obradu podataka i troškove slanja, tako da iznos koji dolazi na kućnu adresu biva znatno veći.