• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Cimetidine is known in a daily dosing of mg. Hyperresponsiveness: https://vgrsingapore.net/blog/over-the-counter-allergy-medications/ A derivative of increased responsiveness to a diverse stimulus, e.
Proces izrade plana (dokumenta prostornog uređenja) definisan je Zakonom o urđenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Pravilnikom o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređenja „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 69/13.

Izradi dokumenta prostornog uređenja prethodi donošenje Odluke o pristupanju izradi koju na prijedlog Odjeljenja za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina donosi Skupština Grada Bijeljina.

  • Izrada plana sadrži, u najkraćem smislu, sledeće faze:
  • Pripremna faza i izrada Prednacrta plana;
  • Utvrđivanje Nacrta plana i stavljanje istog na javni uvid (izlaganje) u trajanju od najmanje 30 dana;
  • Priprema i utvrđivanje Prijedloga plana;
  • Usvajanje plana.