• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Korisnik je dužan da u roku od 10 minuta od momenta parkiranja na parking mjesto plati parking kartu, i svaku sledeću povezuje bez razmaka u vremenu.