• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Potrebna dokumentacija za izdavanje povlaštene parking karte je:  

  • Zahtjev za izdavanje povlaštene karte ( dobija se na blagajni Direkcije,   adresa Karađorđeva br. 4, Bijeljina); 
  • Kopija lične karte ( orginal na uvid); 
  • Potvrda o prijavi prebivališta; 
  • Kopija saobraćajne dozvole (orginal na uvid).