• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Izvod iz dokumenta prostornog uređenja može se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina. Navedeno Odjeljenje dužno je da svakom zainteresovanom licu na njegov zahtjev omogući uvid u dokument prostornog uređenja i prije podnošenja zahtjeva za izdavanje lokacijskih uslova.