• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Postupak legalizacije bespravno započetih ili izgrađenih objekata (objekti započeti ili izgrađeni bez pribavljene građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova za slučajeve kada nije potrebna građevinska dozvola) sprovodi se prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18.

Objekti ili dijelovi objekata koji su početi suprotno važećim propisima nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18 (29.juni 2018. Godine) ne mogu se legalizovati.

Nadležni urbanističko-građevinski inspektor će bez odlaganja narediti rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na terenu, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode nakon stupanja na snagu navedenog zakona, bez građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova i zapisnika o iskolčavanju za objekte za koje je to propisano Zakonom o uređenju prostora i građenju.