• +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
 • +387 (0)55 208 085
 • office@dirgbn.com
 • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

O nama

image

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina osnovana je 2004. godine kao javno preduzeće, sa svrhom obavljanja poslova koji se odnose na pribavljanje, pripremanje i uređenje građevinskog zemljišta, organizovanje i vođenje investicija od značaja za opštinu, kao i aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine.

Osnivač preduzeća, Opština, odnosno sada Grad Bijeljina je zastupljena sa 100% učešćem u kapitalu.

Preduzeće je, u skladu sa zakonskom obavezom, 2013. godine izvršilo usklađivanje pravne forme organizovanja u Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“, društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Imovina društva je i dalje u državnoj svojini.

Preduzeće posjeduje sledeće licence Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka:

 • Licencu za izradu dokumenata prostornog uređenja-strateških dokumenata prostornog uređenja;
 • Licencu za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave-faza niskogradnje i hidrotehnička faza, te za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju- arhitektonska, konstruktivna, dio mašinske faze-oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije, kao i dio elektro faze- instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja, te faza saobraćajne signalizacije;
 • Licencu za reviziju tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave- hidrotehnička faza, dio elektro faze, instalacija jake struje i elektroenergetskih postrojenja i dio elektro faze, instalacija slabe struje, telekomunikacije i automatike a za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju- arhitektonska, konstruktivna, faza niskogradnje i i dio mašinske faze, oblast termotehnike, instalacije grijanja, gasa, ventilacije i klimatizacije.

Tehnički sektor u svom sastavu sadrži :

 1. Službu za prostorno planiranje i projektovanje,
 2. Službu za projektovanje, reviziju i nadzor,

dok u sastavu Sektora za ekonomsko-pravne poslove, građevinsko zemljište i saobraćaj rade sljedeće službe:

 1. Služba za računovodstvene i finansijske poslove,
 2. Služba za kadrovske i opšte poslove,
 3. Služba sportsko-rekreativnih objekata,
 4. Služba za uređenje građevinskog zemljišta i imovinsko-pravne poslove,
 5. Služba za upravljanje javnim parkiralištima.