• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina

Prostorno
planiranje

Izrada prostorno – planske dokumentacije, stručnih mišljenja i urbanističko-tehničkih uslova
Saznaj više

Projektovanje, revizija tehničke dokumentacije i nadzor

Izrada i revizija tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje, tehnički prijemi objekata, davanje stručnih mišljenja i tehničkih rješenja.
Saznaj više

Uređenje gradskog građevinskog zemljišta

Uređenje gradskog građevinskog zemljišta kroz plansku realizaciju usvojene prostorno-planske dokumentacije.
Saznaj više

Upravljanje javnim parkiralištima

Sistem naplate i kontrole parkiranja
Saznaj više

NAJČEŠĆA PITANJA

U sekciji najčešća pitanja, pokušaćemo da na najbrži način odgovorimo na Vaša pitanja. Potražite Vaše pitanje i odmah pročitajte odgovor na njega.

Stručno mišljenje i urbanističko-tehnički uslovi su stručan dokument koji prethodi, odnosno sastavni je dio lokacijskih uslova. Izrađuje ih pravno lice (firma) koje ima licencu za izradu prostorno-planske dokumentacije izdatu od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Lokacijski uslovi su takođe stručan dokument koji izdaje jedinica lokalne samouprave – nadležno Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Zakonom su definisani slučajevi kada lokacijske uslove izdaje nadležno Ministarstvo. Zajedno, navedeni dokumenti definišu uslove za izradu projekta (tehnička dokumentacija), prikupljanje potrebnih saglasnosti (komunalne saglasnosti – elektroenergetska, vodovod i kanalizacija, telekomunikaciona; protivpožarna, vodoprivredna, poljoprivredna) i drugih dokumenata za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju objekata. Rade se na osnovu dokumenata prostornog uređenja (prostorno-planski dokumenti – planovi), odredbi Zakona o uređenju prostora i građenju, odredbi važećih Pravilnika (podzakonska akata), Zakona o opštem upravnom postuku.

Stručno mišljenje i urbanističko-tehničke uslove – tri ukoričena ovjerena dokumenta stranka predaje nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljina za: Dobijanje lokacijskih uslova, Dobijanje građevinske dozvole (slučaj kada se radi o izgradnji individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta brutorazvijene površine do 400m2, u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja – regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat). U ovom slučaju uz UT uslove stranka predaje i tri primjerka projekta (tehnička dokumentacija) i komunalne saglasnosti, odnosno dokumentaciju navedenu u UT uslovima.

Postupak legalizacije bespravno započetih ili izgrađenih objekata (objekti započeti ili izgrađeni bez pribavljene građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova za slučajeve kada nije potrebna građevinska dozvola) sprovodi se prema odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 40/13 i Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18. Objekti ili dijelovi objekata koji su početi suprotno važećim propisima nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske „Sl. Glasnik Republike Srpske“ br. 62/18 (29.juni 2018. Godine) ne mogu se legalizovati. Nadležni urbanističko-građevinski inspektor će bez odlaganja narediti rušenje objekta ili njegovih dijelova, ili uklanjanje izvedenih radova i uspostavljanje prvobitnog stanja na terenu, ako utvrdi da su građenje, odnosno radovi izvedeni ili se izvode nakon stupanja na snagu navedenog zakona, bez građevinske dozvole, odnosno lokacijskih uslova i zapisnika o iskolčavanju za objekte za koje je to propisano Zakonom o uređenju prostora i građenju.

Za dobijanje lokacijskih uslova stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Bijeljine. Uz zahtjev se prilaže: kopija katastarskog plana i dokaz o vlasništvu (Posjedovni list ili List nepokretnosti ili Zemljišnoknjižni izvadak) – dokumenti koji se pribavljaju u Katastru nepokretnosti. Nadležno Odjeljenje obavještava stranku o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji koju je obavezna priložiti i uz obavještenje izdaje ovjeren izvod iz dokumenta prostornog uređenja. Ukoliko se zahtjev odnosi na izgradnju individualnog stambenog ili stambeno-poslovnog objekta, a lokacija planirane izgradnje (parcela podnosioca zahtjeva) je u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja (regulacioni plan, plan parcelacije, urbanistički projekat), ne pribavljaju se lokacijski uslovi, odnosno zahtjev se direktno upućuje u postupak izdavanja građevinske dozvole. U ovom slučaju stranka podnosi zahtjev nadležnom Odjeljenju za izdavanje Obavještenja o uslovima i mogućnostima izgradnje. Od Odjeljenja dobija obavještenje i izvod iz sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja, koje potom predaje pravnom licu (firmi) koja izrađuje urbanističko-tehničke uslove.

KONTAKT

Da li imate pitanje za nas? Nazovite nas ili popunite formu pored sa Vašim pitanjem.

OBJEKAT DIREKCIJE – UPRAVNA ZGRADA

Telefon:  055/208-085

Faks: 055/205-707

E-mail: office@dirgbn.com

Adresa: Karađorđeva br. 33

Radno vrijeme: Pon-Pet: 07-15 časova Rad sa strankama: Pon-Pet: 08-11 časova

Popunite formu i pošaljite pitanje
Aktuelnosti

Prva nagrada Direkciji!

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina osvojila je prvu nagradu na ovogodišnjem, 29. Međunarodnom salonu urbanizma, za Urbanistički plan grada Bijeljina! Čestitamo koordinatorima rada na Urbanističkom planu, Branki Blagojević, d.i.a. i Stevanu čukiću, dipl. prostor.planeru, kao i svim radnicima stručnog tima J.P. „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ Bijeljina koji su učestvovali u

Sokolskom domu vraćen stari sjaj!

Ruiniranoj zgradi Sokolskog doma u Bijeljini izgrađenoj 1929. godine u neovizantijskom ili srpsko-vizantijskom stilu vraćen je stari sjaj i funkcionalnost. Izvršena je neophodna sanacija fasade, unutrašnjih zidova, dotrajale stropne konstrukcije, stolarije i stepeništa, zamjena dotrajalih podova, kao i krovne konstrukcije, krovnih pokrivača i dimnjaka. Sokolski dom u Bijeljini je uglovnica u centru grada, u Ulici

Izgradnja Riznice Spomen-hrama

U okviru kasarne u Bijeljini planirana je izgradnja riznice Spomen – hrama, odnosno  proširenje Spomen-hrama Svetog mučenika kneza Lazara i svih svetih mučenika srpskih. Riznica je predviđena da slavi vojnika kroz njegovu porodicu i njegov dom, stoga je ideja bila da se forma objekta zasnuje na motivu mnogih srpskih epskih pjesama –  devetorici Jugovića, gdje

MODERAN I INDUSTRIJSKI GRAD BIJELJINA

JP “Direkcija za izgradnju i razvoj grada” Bijeljina osnovana je 2004. godine kao javno preduzeće, sa svrhom obavljanja poslova koji se odnose na pribavljanje, pripremanje i uređenje građevinskog zemljišta, organizovanje i vođenje investicija od značaja za opštinu, kao i aktivnosti zaštite i unapređenja životne sredine.
Osnivač preduzeća, Opština, odnosno sada Grad Bijeljina je zastupljena sa 100% učešćem u kapitalu.

Preduzeće je, u skladu sa zakonskom obavezom, 2013. godine izvršilo usklađivanje pravne forme organizovanja u Javno preduzeće “Direkcija za izgradnju i razvoj grada”, društvo sa ograničenom odgovornošću (jednočlano). Imovina društva je i dalje u državnoj svojini.

Preduzeće u 2017. godini posjeduje sledeće licence Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Priznanja

Zahvalnica OŠ Vuk Karadžić

Zahvalnica – planerska umrežavanja

Treća nagrada-kasarna

Arhijerejska pohvalnica