• +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
  • +387 (0)55 208 085
  • office@dirgbn.com
  • Karađorđeva ulica 33, Bijeljina
+

Projekat sanacije i rekonstrukcije objekta javne namjene – Sokolskog doma u Bijeljini

JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“ d.o.o. Bijeljina je trenutno angažovana na projektu Sanacije i rekonstrukcije objekta javne namjene – Sokolskog doma u Bijeljini, a koji se radu u okviru prve faze privođenja predmetne lokacije konačnoj namjeni u skladu sa važećim regulacionim planom. Druga faza, koja će se realizovati kada se za to steknu

Read More